Sąd Rejonowy w Łomży
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Ogłoszenie w sprawie VII Ns 15/08

W Sądzie Rejonowym w Łomży Sądzie Grodzkim VII Wydziale Grodzkim dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie VII Ns 15/08 zapadło postanowienie o zezwoleniu Skarbu Państwa –Sądu Rejonowego w Łomży na złożenie do depozytu sądowego kwoty 103,27 zł tytułem zwrotu wpłaconego przez Elvirę Sulborską w dniu 28.12.2006 r. na mocy postanowienia Prokuratury Rejonowej w Łomży z dnia 28.12.2006 r. sygn. akt 1 Ds. 1699/06 poręczenia majątkowego, uchylonego postanowieniem Sądu Rejonowego w Łomży z dnia 8 lutego 2008 r. sygn. akt VII K 18/07, który to depozyt ma być wydany Elvyrze Sulborskiej na jej wniosek bez żadnych warunków. Sąd wzywa do odbioru w/w kwoty.

Załączniki

  1. Treść ogłoszenia (2012-05-11 17:50)
Wytwarzający informację: dnia: 2009-11-20 15:30
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2009-11-20 15:32:24
Przejście do archiwum: dnia: 2010-11-03 10:24:24

Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
fax: 86 215 09 60
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960