Sąd Rejonowy w Łomży
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Ogłoszenie w sprawie I Ns 758/10

W Sądzie Rejonowym w Łomży Wydziale Cywilnym dnia 3 stycznia 2011r w sprawie I Ns 758/10 zapadło postanowienie o zezwoleniu wnioskodawcy – Gminie Piątnica na złożenie do depozytu sądowego kwoty 806 zł (osiemset sześć złotych) tytułem odszkodowania za nieruchomość położoną w Elżbiecinie, gmina Piątnica o numerze ewidencyjnym 64/3 o pow. 0.0054 ha (przejętą na własność Gminy Piątnica na podstawie Decyzji Starosty Łomżyńskiego z dnia 30.09.2009r nr ROŚB.7357-W/2/2009) – który to depozyt ma być wydany uczestnikowi Antoniemu Pianko na jego wniosek bez żadnych warunków.
Sąd Rejonowy w Łomży wzywa uczestnika Antoniego Pianko do odebrania depozytu sądowego.
Wytwarzający informację: dnia: 2011-04-05 11:54
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2011-04-05 11:55:38
Przejście do archiwum: dnia: 2011-05-13 14:37:55

Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
fax: 86 215 09 60
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960