Sąd Rejonowy w Łomży
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Ogłoszenie w sprawie I Ns 870/10

Sąd Rejonowy w Łomży I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 7.01.2011 r. sygn. akt I Ns 870/10 zezwolił wnioskodawcy Skarbowi Państwa Sądowi Rejonowemu w Łomży na złożenie do depozytu sądowego kwoty pieniężnej w wysokości 2000 zł płatnej na rzecz spadkobierców Zdzisława Władysława Orna. Sąd wzywa uczestników /spadkobierców zmarłego/, którym kwota powyższa ma być wydana na ich wniosek bez żadnych warunków, do odbioru depozytu.
Wytwarzający informację: dnia: 2011-04-29 08:27
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2011-04-29 08:38:15
Przejście do archiwum: dnia: 2011-08-30 11:11:48

Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
fax: 86 215 09 60
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960