Sąd Okręgowy w Łomży
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Komunikat Prezesa Sądu

Zarządzeniem Prezesa Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dn.5.04.2005 w celu umożliwienia godnego uczczenia pamięci

Jego Świątobliwości Papieża Jana Pawła II dzień 8 kwietnia 2005 r. został ustalony dniem wolnym

od pracy we wszystkich jednostkach sądowych Apelacji Białostockiej..
Wytwarzający informację: dnia: 2005-04-06 10:08
Upublicznienie: dnia: 2005-04-06 10:08:58
Przejście do archiwum: dnia: 2005-04-19 14:38:54

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114