Sąd Rejonowy w Łomży
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Ogłoszenie w sprawie I Ns 557/13

W Sądzie Rejonowym w Łomży I Wydziale Cywilnym dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie I Ns 557/13 zapadło postanowienie o zezwoleniu wnioskodawcy Gminie Wizna na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat kwoty 2.696 zł. (dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych) ustalonej tytułem odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Zbójna powiat łomżyński, województwo podlaskie oznaczoną numerem geodezyjnym 821/3 o pow. 0,0099 ha przejętą z mocy prawa na własność Gminy Zbójna jako nieruchomość, co do której nie zostały ustalone osoby, którym mogłyby przysługiwać prawa rzeczowe do tej nieruchomości – w związku z decyzją Starosty Łomżyńskiego nr 2/2012 z dnia 17 sierpnia 2012 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie układu drogowego dróg gminnych na terenie miejscowości Zbójna ETAP II.

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Łomży
Wytwarzający informację: Michał Gąsiewski dnia: 2013-08-06 08:16
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2013-08-06 08:18:05

Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
fax: 86 215 09 60
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960