Sąd Rejonowy w Łomży
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Ogłoszenie w sprawie I Ns 724/13

W Sądzie Rejonowym w Łomży Wydziale Cywilnym dnia 4 października 2013r. w sprawie I Ns 724/13 zapadło postanowienie o zezwoleniu wnioskodawcy Gminie Zbójna na złożenie do depozytu sądowego kwoty 56 (pięćdziesiąt sześć) złotych tytułem odszkodowania ustalonego decyzją Starosty Łomżyńskiego nr GN-I.683.1.5.2012 za nieruchomość położoną w obrębie Gawrychy gmina Zbójna - działka nr 25/3 o pow. 0,0054 ha będącej poprzednio własnością spadkobierców Wincentego Cekały i Władysławy Cekały przejętej z mocy prawa na własność gminy; który ma być wydany solidarnie spadkobiercom Wincentego Cekały i Władysławy Cekały po przedstawieniu przez nich postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po co najmniej jednym ze spadkobierców na ich wniosek bez żadnych warunków. Sąd Rejonowy w Łomży wzywa spadkobierców Wincentego Cekały i Władysławy Cekały do odebrania depozytu sądowego.

Wytwarzający informację: Mariusz Dmochowski dnia: 2013-10-31 11:09
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2013-10-31 11:10:51

Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
fax: 86 215 09 60
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960