Sąd Okręgowy w Łomży
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Komunikat Prezesa Sądu z dn.19.07.2005

Sąd Okręgowy w Łomży ul. Dworna 16 ogłasza ofertę pracy od dnia 01 września 2005 roku:

1. ilość miejsc - 20

2. wykształcenie - wyższe informatyczne, prawnicze, administracyjne

3. płeć - kobiety/mężczyźni

4. stanowisko - migrator ksiąg wieczystych

5. dokumenty - podanie, c.v., dyplom ukończenia studiów, zaświadczenia
potwierdzające między innymi niżej wymienione umiejętności,
opinie,

6. wymagane umiejętności - bezwzrokowe pisanie na komputerze, znajomość obsługi komputera PC oraz programów pakietu MS Office, znajomość teoretyczna i praktyczna z zakresu systemów bezpieczeństwa i archiwizacji danych , umiejętność szybkiego pozyskiwania i praktycznego stosowania nowej wiedzy technicznej, umiejętność pracy w zespole, samodzielność i kreatywność, pomysłowość i wykazywanie własnej inicjatywy, preferowany staż pracy,

7. termin i miejsce składania ofert - 25 lipiec 2005 rok Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16 – I piętro pokój nr 21.
Wytwarzający informację: dnia: 2005-07-19 13:01
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2005-07-19 13:07:13
Przejście do archiwum: dnia: 2005-08-03 07:43:28

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114