Sąd Rejonowy w Łomży
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Ogłoszenie w sprawie VIII Ns 367/13

Sąd Rejonowy w Łomży VIII Zamiejscowy Wydział Cywilny w Grajewie postanowieniem z dnia 9 października 2013r. zezwolił Lubelskim Fabrykom Wag FAWAG S.A w Lublinie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 707,48 złotych (siedemset siedem złotych czterdzieści osiem groszy) tytułem zobowiązania dłużnika w stosunku do wierzyciela polegającego na zapłacie wierzycielowi kwoty 707,48 złotych za wykupienie przymusowo przysługujących jemu akcji, wynikających z uchwały nr 5/2011 NZWA LFW FAWAG S.A podjętej w dniu 27 września 2011 roku w przedmiocie przymusowego wykupienia akcji na okaziciela Spółki LFW FAWAG S.A. należących do akcjonariusz}- mniejszościowych - który to depozyt ma być wydany każdej osobie lub podmiotowi, który wskaże, że w dniu podjęcia uchwały o wykupie akcji tj. 27 września 2011 roku przysługiwało jemu prawo własności akcji serii A na okaziciela od nr 189408 do nr 189499.

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Łomży
Wytwarzający informację: Mariusz Dmochowski dnia: 2013-12-19 09:51
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2013-12-19 09:53:56

Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
fax: 86 215 09 60
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960