Sąd Rejonowy w Łomży
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Ogłoszenie w sprawie I Ns 833/14

W Sądzie Rejonowym w Łomży I Wydziale Cywilnym dnia 8 września 2014 r. w sprawie I Ns 833/14 zapadło postanowienie o zezwoleniu wnioskodawcy Gminy Łomża na złożenie do depozytu sądowego kwoty 988 zł (dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych ) tytułem odszkodowania ustalonego decyzją Starosty Łomżyńskiego GN - 1.683.8.1.2012 za nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Modzele Skudosze, powiecie łomżyńskim - działka nr 64/3, o pow. 0,0033 ha będącej poprzednio własnością spadkobiercy Mariana Radgowskiego przejętej z mocy prawa na własność Gminy Łomża; który ma być wydany solidarnie spadkobiercom Mariana Radgowskiego po przedstawieniu przez nich postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po co najmniej jednym ze spadkobierców na ich wniosek bez żadnych warunków.

 

Sąd Rejonowy w Łomży wzywa spadkobierców Mariana Radgowskiego do odebrania depozytu sądowego.

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Łomży
Wytwarzający informację: Edyta Piorunek dnia: 2014-10-03 11:47
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2014-10-03 11:48:04

Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
fax: 86 215 09 60
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960