Sąd Rejonowy w Łomży
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Ogłoszenie w sprawie I Ns 467/15

Na mocy art. 144§ 1 i2 kpc w zw. z art. 13 §2 kpc ustanowiono kuratora w osobie Adwokat Anny Anusewicz
do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Łomży I Wydział Cywilny nieznanego z miejsca pobytu Karola Dawida Abramek
ostatnio zamieszkałego —
w sprawie z wniosku Joanny Szymańskiej o podział majątku wspólnego
Sygn. akt I Ns 467/15
Wniosek i inne pisma wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.

 

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Łomży
Wytwarzający informację: Edyta Piorunek dnia: 2015-07-31 14:52
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2015-07-31 15:05:18
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2015-07-31 15:09:42

Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
fax: 86 215 09 60
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960