Sąd Rejonowy w Grajewie
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Ogłoszenie w sprawie I Ns 717/15

W Sądzie Rejonowym I Wydziale Cywilnym w Grajewie 22 grudnia 2015 r. w sprawie I Ns 717/15 zapadło postanowienie o zezwoleniu wnioskodawcy Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S.A. z siedzibą w Konstancinie - Jeziornie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 6.611,00 zł (sześć tysięcy sześćset jedenaście złotych), tytułem odszkodowania za ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 91 i 93/1, o łącznej powierzchni 4,85 ha, położonych w obrębie Tarachy, gm. Szczuczyn, powiat grajewski, w związku z udzieleniem wnioskodawcy zezwolenia na zajęcie części nieruchomości w celu budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Ełk - Łomża, stosownie do decyzji Starosty Grajewskiego z dnia 15 września 2015 roku, znak WG.6821.9.2015, z zastrzeżeniem, żc wypłata złożonej do depozytu kwoty nastąpić ma na rzecz uprawnionego wierzyciela po wykazaniu aktem notarialnym, prawomocnym postanowieniem sądu lub innym dokumentem swojego prawa do wierzytelności.

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Grajewie
Wytwarzający informację: Andrzej Myśliński dnia: 2016-04-27 15:15
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2016-04-27 15:16:53

Sąd Rejonowy w Grajewie
ul. Kolejowa 1, 19-200 Grajewo
tel: 86 272 25 25, 86 272 23 61,
fax: 86 272 25 25, 86 272 23 61
e-mail: administracja@grajewo.sr.gov.pl
NIP: 719-156-70-74