Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem

Ogłoszenie w sprawie I Ns 237/16

Wnioskodawca Polskie Sieci Elektroenergetyczne, Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem, I Wydział Cywilny, sygn. Akt I Ns 237/16
 
Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I Ns 237/16 z wniosku Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. w Konstancinie-Jeziornej, postanowieniem z 20 czerwca 2016 roku zezwolił wnioskodawcy na złożenie do depozytu sądowego kwoty  858,20 (osiemset pięćdziesiąt osiem i 20/100) złotych należnej Bogumile Edycie Faszczewskiej z tytułu wynagrodzenia oraz odszkodowania za ustanowienie służebności przesyłu, wynikającej z prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem z 29 grudnia 2015 r., wydanego w sprawie I Ns 89/15, która to kwota ma zostać wydana Bogumile Edycie Faszczewskiej albo jej następcom prawnym na ich wniosek.
 
                                                 Sędzia
                                                 Krzysztof Kozłowski
Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Wytwarzający informację: Regina Decewicz dnia: 2016-06-23 15:22
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2016-06-23 15:24:54

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 44,
18-200 Wysokie Mazowieckie
tel: 86 477 02 30, 86 275 31 33
fax: 86 477 02 30 wew. 48
e-mail: sr@wysmaz.sr.gov.pl
NIP: 722-16-28-232