Sąd Rejonowy w Grajewie
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Ogłoszenie w sprawie I Ns 409/16

W Sądzie Rejonowym I Wydziale Cywilnym w Grajewie 3 lutego 2017 r. w sprawie I Ns 409/16 zapadło postanowienie o zezwoleniu wnioskodawcy Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S.A. z siedzibą w m. Konstancinie - Jeziorna na złożenie do depozytu sądowego kwoty 4.251,81 złotych (cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden złoty osiemdziesiąt jeden groszy), tytułem odszkodowania za ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 57 i 76, o powierzchni 18,6146 ha, położonych w obrębie Łempice, gm. Wąsosz, powiat grajewski, w związku z udzieleniem wnioskodawcy zezwolenia na zajęcie części nieruchomości w celu budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Ełk - Łomża, stosownie do decyzji Starosty Grajewskiego z dnia 15 września 2015 roku, znak WG.6821.10.2015, z zastrzeżeniem, że wypłata złożonej do depozytu kwoty nastąpić ma na rzecz uprawnionego wierzyciela po wykazaniu aktem notarialnym, prawomocnym postanowieniem sądu lub innym dokumentem swojego prawa do wierzytelności. 
 
 
 
Sędzia Sądu Rejonowego
Elżbieta Natyna
Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Grajewie
Wytwarzający informację: Andrzej Myśliński dnia: 2017-02-10 12:36
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2017-02-10 12:39:10

Sąd Rejonowy w Grajewie
ul. Kolejowa 1, 19-200 Grajewo
tel: 86 272 25 25, 86 272 23 61,
fax: 86 272 25 25, 86 272 23 61
e-mail: administracja@grajewo.sr.gov.pl
NIP: 719-156-70-74