Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem

Ogłoszenie w sprawie I Ns 221/19

 

Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem w I Wydziale Cywilnym postanowieniem z 29 lipca 2019 r., wydanym w sprawie o sygn. akt I Ns 221/19 zezwolił wnioskodawczyni Gminie Kobylin-Borzymy na złożenie do depozytu sądowego kwoty 183,00 zł (sto osiemdziesiąt trzy złote) należnej tytułem odszkodowania przyznanego decyzją Starosty Wysokomazowieckiego z 17 stycznia 2017 r., nr GN.683.9.91.2015 za przejęcie na własność Gminy Kobylin-Borzymy nieruchomości zajętej pod drogę publiczną, tj. działki oznaczonej nr geodezyjnym 82/5, o pow. 0,0013 ha, położonej w obrębie Nowe Garbowo, gm. Kobylin- Borzymy, z zastrzeżeniem że depozyt ma zostać wydany spadkobiercom Jadwigi Śniecińskiej, po przedłożeniu dokumentu potwierdzającego prawa do spadku.

Wzywa się uprawnionych do zgłoszenia się do tut. Sądu i wykazania swych praw do odbioru wyżej podanego depozytu w terminie 10 lat od daty złożenia do depozytu sądowego pod rygorem likwidacji niepodjętego depozytu         

 

                                                                                                                                       

                                                                

                                                                                                                                  Referendarz Sądowy

                                                                                                                                          Anna Brandt

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Wytwarzający informację: Piotr Wypych dnia: 2019-08-08 13:50
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2019-08-08 13:53:11
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2019-08-08 13:54:09

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 44,
18-200 Wysokie Mazowieckie
tel: 86 477 02 30, 86 275 31 33
fax: 86 477 02 30 wew. 48
e-mail: sr@wysmaz.sr.gov.pl
NIP: 722-16-28-232