Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem

Ogłoszenie w sprawie I Ns 223/19

Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem w I Wydziale Cywilnym postanowieniem z 29 lipca 2019 r., wydanym w sprawie o sygn. akt I Ns 223/19 zezwolił wnioskodawczyni Gminie Kobylin-Borzymy na złożenie do depozytu sądowego kwoty 42,00 zł (czterdzieści dwa złote) należnej tytułem części odszkodowania przyznanego decyzją Starosty Wysokomazowieckiego z 8 lutego 2017 r., nr GN.683.9.31.2015 za przejęcie na własność Gminy Kobylin-Borzymy nieruchomości zajętej pod drogę publiczną, tj. działki oznaczonej nr geodezyjnym 77/5, o pow. 0,0012 ha, położonej w obrębie Kobylin- Kruszewo, gm. Kobylin- Borzymy, z zastrzeżeniem że depozyt ma zostać wydany spadkobiercom zmarłego współwłaściciela Tadeusza Czajkowskiego, po przedłożeniu dokumentu potwierdzającego prawa do spadku.

Wzywa się uprawnionych do zgłoszenia się do tut. Sądu i wykazania swych praw do odbioru wyżej podanego depozytu w terminie 10 lat od daty złożenia do depozytu sądowego pod rygorem likwidacji niepodjętego depozytu.

                                                                                                                                           

 Referendarz Sądowy
Anna Brandt

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Wytwarzający informację: Piotr Wypych dnia: 2019-08-12 13:39
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2019-08-12 13:41:40

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 44,
18-200 Wysokie Mazowieckie
tel: 86 477 02 30, 86 275 31 33
fax: 86 477 02 30 wew. 48
e-mail: sr@wysmaz.sr.gov.pl
NIP: 722-16-28-232