Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem

Ogłoszenie w sprawie I Ns 247/16

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem I Wydział Cywilny  prowadził sprawę I Ns 247/16 z wniosku Konrada Urbańskiego, Huberta Urbańskiego, o stwierdzenie nabycia spadku po Piotrze Radosławie Urbańskim, PESEL 72021911715, zmarłym 13 marca 2016 r. w Barczewie, ostatnio stale zamieszkałym: 18-200  Wysokie Mazowieckie, ulica Białostocka 28/3.

W sądzie spadku Konrad Urbański i Hubert Urbański  złożyli wykaz inwentarza. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

sędzia
Edyta Pacewicz

Wytwarzający informację: Piotr Wypych dnia: 2020-03-12 17:56
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2020-03-12 17:59:32
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2020-03-12 18:00:43

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 44,
18-200 Wysokie Mazowieckie
tel: 86 477 02 30, 86 275 31 33
fax: 86 477 02 30 wew. 48
e-mail: sr@wysmaz.sr.gov.pl
NIP: 722-16-28-232

Deklaracja dostępności