Sąd Rejonowy w Grajewie
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Ogłoszenie w sprawie I Ns 720/15

W Sądzie Rejonowym I Wydziale Cywilnym w Grajewie 22 grudnia 2015 r. w sprawie 1 Ns 720/15 zapadło postanowienie o
zezwoleniu wnioskodawcy Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S.A. z siedzibą w Konstancinie - Jeziornie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 752,50 złotych (siedemset pięćdziesiąt dwa złote 50/100), tytułem odszkodowania za ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 240, o powierzchni 0,1456 ha, położonej w obrębie Wąsosza, gm. Wąsosz, powiat grajewski, w związku z udzieleniem wnioskodawcy zezwolenia na zajęcie części nieruchomości w celu budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Ełk - Łomża, stosownie do części czwartej osnowy decyzji Starosty Grajewskiego z dnia 07 października 2015 roku, znak WG.6821.14.2015, z zastrzeżeniem, że wypłata złożonej do depozytu kwoty nastąpić ma na rzecz uprawnionego wierzyciela po wykazaniu aktem notarialnym, prawomocnym postanowieniem sądu lub innym dokumentem swojego prawa do wierzytelności.
Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Grajewie
Wytwarzający informację: Andrzej Myśliński dnia: 2016-04-27 15:09
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2016-04-27 15:18:53
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2016-04-27 15:12:21

Sąd Rejonowy w Grajewie
ul. Kolejowa 1, 19-200 Grajewo
tel: 86 272 25 25, 86 272 23 61,
fax: 86 272 25 25, 86 272 23 61
e-mail: administracja@grajewo.sr.gov.pl
NIP: 719-156-70-74