Sąd Okręgowy w Łomży

Aktualności

A-021-48/19 - Zarządzenie w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2019 roku dniem wolnym od pracy

Uprzejmie informujemy, że na podstawie Zarządzenia nr A-021-48/2019 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Łomży z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego, Sąd Okręgowy w Łomży 24 grudnia 2019 r. (wtorek) będzie nieczynny.
Zamiennym dniem pracy Sądu będzie 7 grudnia 2019 r. (sobota).
2019-11-29 15:13

DSO-280-13/19 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi ochrony osób, obiektów i mienia

2019-11-29 - Dodano informację na podstawie art. 86 ust. 5 PZP
2019-11-21 13:05

DSO-201-1/19 - Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego

DSO-201-1/19 - Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego - DRUGIE OGŁOSZENIE
2019-11-13 14:33

DSO-241-314/19 - Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, kserujących, faksów.

2019-11-06 Dodano Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I, II, III i IV
2019-09-12 13:43
Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114
Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114