Sąd Okręgowy w Łomży

Aktualności

DSO-226-4/18 - Dostawa centralnych UPS-ów dla sądów apelacji białostockiej

2018.10.10 - Dodano informację na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP
2018-09-27 17:39

DSO-226-6/18 - Przystosowanie budynku sądu pod wymogi w zakresie ochrony przeciwpożarowej - II p.

2018.10.10 - Dodano zawiadomienie o odrzuceniu ofert i unieważnieniu postępowania
2018-09-20 15:22

DSO-241-338/18 - Dostawa materiałów biurowych do urządzeń drukujących, kserujących, faksów.

17.10.2018 r. - Zamieszczono Informację na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP
2018-10-09 17:29

DSO-226-5/18 - Przystosowanie budynku sądu pod wymogi w zakresie ochrony przeciwpożarowej

2018.09.27 - Dodano zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania
2018-09-03 17:47
Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114
Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114