Sąd Okręgowy w Łomży

Rzecznik prasowy

Sędzia Sądu Okręgowego Krzysztof Adamiak

tel telefon: 86 2154236
tel telefon komórkowy: 606482894
mail adres email: rzecznik@lomza.so.gov.pl
home pokój: 32W zakresie swych kompetencji rzecznik prasowy:

  • udziela informacji co do spraw będących przedmiotem rozpoznania w sądach okręgu łomżyńskiego,
  • formułuje komunikaty w przypadku rozpoznania przez sądy spraw budzących zainteresowanie środków masowego przekazu,
  • pośredniczy w uzyskiwaniu dla przedstawicieli mediów zgody na dostęp do akt sprawy oraz innych zezwoleń przewidzianych przepisami odpowiednich procedur,
Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: dnia: 2008-09-15 11:40
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2008-09-15 11:41:38
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2018-06-13 07:47:46

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114