Sąd Okręgowy w Łomży

Aktualności

DSO-280-5/17 - Świadczenie usługi ochrony osób, obiektów i mienia

7.12.2017 - Zamieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2017-11-09 13:55

Dni wolne od pracy

Uprzejmie informujemy, iż zarządzeniem Nr A-021-22/17 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Łomży z dnia 9 listopada 2017 roku, dzień 8 stycznia 2018 roku (poniedziałek) został ustalony dniem wolnym od pracy za święto przypadające w dniu 6 stycznia 2018 roku (sobota).

2017-11-30 09:05

DSO-241-291/17 - Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, kserujących i faksów

2017-11-21 - Dodano Zawiadomienie o odrzuceniu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty
2017-10-27 15:22

DSO-241-247/17 - Zakup mebli wraz z dostarczeniem, wniesieniem i montażem.

2017-11-13 - Dodano zawiadomienie o wniesieniu odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej w części 2 oraz 6.
2017-10-18 14:08
Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114
Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114