Sąd Okręgowy w Łomży

Aktualności

UCHWAŁA nr 3/2019

Zgromadzenia Ogólnego Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Łomży
z dnia 26 lutego 2019 roku

w sprawie postulatów płacowych pracowników sądów powszechnych


2019-03-06 14:45

Dyżury mediatorów

2019-03-06 12:05

DSO-260-5/19 - Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego w SO w Łomży

2019.02.27 - Dodano zestawienie złożonych ofert/wniosków
2019-02-11 13:10
Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114
Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114