Sąd Okręgowy w Łomży

Petycje

OGŁOSZENIE

W związku z tym, że do Sądu Okręgowego w Łomży od 16 stycznia 2017 r. wpływają kolejne petycje dotyczące tej samej sprawy tj. o udostępnienie materiałów informacyjnych dotyczących tematyki kredytów „walutowych” sędziom Sądu Okręgowego w Łomży oraz sędziom podległych Sądowi Okręgowemu sądów rejonowych – w oparciu o art. 11 ust. 2 ustawy o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195 ze zm.) ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje dotyczące tego przedmiotu – na 1 miesiąc, licząc od dnia ogłoszenia.


Petycje jednostkowe

Petycje wielokrotne

Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Sławomir Bagiński dnia: 2017-01-31 10:25
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2017-01-31 10:27:53
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2017-01-31 11:24:48

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Jak dojechać

Deklaracja dostępności