Sąd Rejonowy w Łomży

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Łomży

I  Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Łomży
home ul. Polowa 1, 18-400 Łomża

Wyszczególnienie Telefon
e-mail
Dyżury kuratorów
w Sądzie
Numer pokoju
urzędowania kuratora
Centrala
Sądu Rejonowego
w Łomży
  • 086 215 09 13
Kierownik Zespołu KSS
Kwiatkowska Elżbieta
86 215 09 47
kurator@lomza.sr.gov.pl
wtorek, czwartek, piątek
8.00 - 15.00
117
Pion Karny - wykonuje orzeczenia w sprawach karnych
Święcki Adam 86 215 09 43
a.swiecki@lomza.sr.gov.pl 
środa, piątek
9.00 - 14.00
113
Klocek Wojciech 86 215 09 46
w.klocek@lomza.sr.gov.pl 
poniedziałek, czwartek
9.00 - 14.00
114
Guz Marzanna Barbara 86 215 09 46
m.guz@lomza.sr.gov.pl 
środa, piątek
9.00 - 14.00
114
Wyszyńska Małgorzata 86 215 09 49
m.wyszynska@lomza.sr.gov.pl
wtorek, czwartek
9.00 - 14.00
119
Guziejko Anna 86 215 09 49
a.guziejko@lomza.sr.gov.pl  
poniedziałek, środa
9.00 - 14.00
119
Jankowska Agnieszka

86 215 09 43
a.jankowska2@lomza.sr.gov.pl 

wtorek, czwartek
9.00 - 14-00 
113
Pion Rodzinny - wykonuje orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich
Grabowska Jadwiga 86 215 09 41
j.grabowska@lomza.sr.gov.pl 
wtorek, czwartek
9.00 - 14.00
111
Rainka Urszula 86 215 09 41
u.rainka@lomza.sr.gov.pl 
środa, piątek
9.00 - 14.00
111
Nowicka Popielarczyk Edyta 86 215 09 42
e.nowicka@lomza.sr.gov.pl 
poniedziałek, środa
9.00 - 14.00
112
Kalinowski Jarosław 86 215 09 42
j.kalinowski@lomza.sr.gov.pl 
wtorek, piątek
9.00 - 14.00
112
Rybicka Monika 86 215 09 41
m.rybicka@lomza.sr.gov.pl 
poniedziałek, czwartek
9.00 - 14.00 
111

Sienkiewicz - Waniewska
Joanna 

86 215 09 41
j.waniewska@lomza.sr.gov.pl 
wtorek, czwartek
9.00-14.00 
111
Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Łomży
Wytwarzający informację: Grażyna Śmiarowska dnia: 2008-09-22 09:10
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2008-09-22 09:12:22
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2015-11-04 15:11:41

Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
fax: 86 215 09 60
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960