Sąd Rejonowy w Łomży
ZARZĄDZENIE Nr AdmR-0000-4/21 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Łomży z dnia 4 lutego 2021 r.

w sprawie wdrożenia do stosowania standardów obsługi interesanta oraz katalogu usług z karatami usług i powiązanymi z nimi procedurami świadczenia usług
więcejZarządzenie AdmR-0000-23/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Łomży z dnia 15 maja 2020 r.

w sprawie podjęcia dalszych działań organizacyjnych związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2
więcej

Zarządzenie AdmR-0000-22/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Łomży z dnia 15 maja 2020 r.

w sprawie odwołania rozpraw i posiedzeń jawnych w okresie od 18.05.2020 do 22.05.2020 roku za wyjątkiem spraw pilnych, a także uznanych za pilne na podstawie art. 14a ust 9 - wskazanych w zarządzeniu AdmR-0000-21/20
więcej


Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Łomży AdmR-0000-19/20 z dnia 23.04.2020 roku

w sprawie uchylenia zarządzenia AdmR-0000-16/20 z dnia 26.03.2020 roku
więcej

Zarządzenie AdmR-0000-20/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Łomży z dnia 24 kwietnia 2020 r.

Zarządzeniem AdmR-0000-20/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Łomży z dnia 24 kwietnia 2020 r. zostają odwołane rozprawy i posiedzenia jawne, za wyjątkiem sprawy pilnych w okresie od 01 maja 2020 r. do 15 maja 2020 r.
więcej

« · 1 · 2 · 3 · »» · »
Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
fax: 86 215 09 60
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności