Sąd Rejonowy w Łomży

Informacje dla osób ze szczególnymi potrzebami

ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

Koordynator do spraw dostępności

Katarzyna Kieżel

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

ul. Mickiewicz 5, 15-213 Białystok 

tel. 85 743 03 15  lub 515 369 492

e-mail: katarzyna.kiezel@bialystok.sa.gov.pl lub dostepnosc@bialystok.sa.gov.pl

Informujemy, że na podstawie ustawy z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) Sąd Rejonowy w Łomży reprezentowany przez Dyrektora Sądu Rejonowego w Łomży podpisał z Sądem Apelacyjnym w Białymstoku reprezentowanym przez Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Białymstoku Porozumienie nr 10/2021 z dnia 21 stycznia 2021r. w sprawie wyznaczenia wspólnego koordynatora do spraw dostępności, którego funkcję w Sądzie Rejonowym w Łomży będzie pełnić Pani Katarzyna Kieżel, specjalista ds. zamówień publicznych w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku.

Jednocześnie Dyrektor Sądu Rejonowego w Łomży  wyznaczył Panią Anetę Mierzejewską – Głównego specjalistę ds. zamówień publicznych, jako osobę odpowiedzialną w Sądzie Rejonowym w Łomży za kontakt z Koordynatorem dostępności.
tel. 86 215 09 54
e-mail: gospodarczy@lomza.sr.gov.pl


Sąd Rejonowy w Łomży  informuje osoby zmagające się z różnego rodzaju niepełnosprawnościami oraz osoby ze szczególnymi potrzebami ze względu na wiek lub stan zdrowia, że w sytuacji wezwania do Sądu na rozprawę może ona skontaktować się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z Biurem Obsługi Interesanta i przekazać Sądowi informację, że na rozprawę została wezwana osoba niepełnosprawna. Informacja taka pozwoli przygotować dla rozpoznania sprawy odpowiednią salę rozpraw, zadbać o zapewnienie stosownej opieki w zakresie poruszania się osoby niepełnosprawnej lub ze szczególnymi potrzebami po terenie budynku Sądu.

INFORMACJE DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH

Osoby niesłyszące i słabosłyszące mogą kontaktować się z Sądem Rejonowym  w Łomży w następujący sposób:

  1. wysyłając pismo  na adres: Sąd Rejonowy w Łomży, ul. Polowa 1, 18-400 Łomża,
  2. wysyłając maila na adres:  boi@lomza.sr.gov.pl lub sr@lomza.sr.gov.pl,
  3. osobiście w siedzibie sądu w godzinach urzędowania.

W  oparciu o ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U.2017.1824 j.t) w kontakcie z sądem osoba niesłysząca lub słabo słysząca może skorzystać z:

  • pomocy pracownika BOI Sądu Rejonowego w Łomży,
  • pomocy osoby przybranej tj. każdej innej osoby fizycznej, która ukończyła 16 rok życia, wybranej przez osobę niesłyszącą lub słabo słyszącą. Zadaniem osoby przybranej będzie pomoc w załatwieniu spraw w sądzie.

Z pomocy osoby przybranej nie można skorzystać w sytuacji, gdy informacje które mają być przekazane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych. W takiej sytuacji dostęp do takich informacji przysługuje wyłącznie osobie, której te informacje dotyczą.

Informujemy, że w Sądzie Rejonowym w Łomży uruchomiony jest kompleksowy System Komunikacji Równość Człowieka Głuchego, polegający na zapewnieniu komunikacji z wykorzystaniem tłumacza języka migowego dla osób niesłyszących oraz niedosłyszących. System jest dostępny w Biurze Obsługi Interesanta, przy ul. Polowej 1 oraz w Zamiejscowym Wydziale Karnym w Kolnie, przy ul. Wojska Polskiego 32.

Teksty nagrane w polski języku migowym

  • Informacje dla osób niesłyszących i słabosłyszących
  • Dane kontaktowe. Informacja o możliwości bezpłatnego korzystania z usług tłumacza migowego on-line 
  • Informacja o działalności Sądu. Struktura organizacyjna
  • Godziny przyjmowania interesantów. Koordynator do spraw dostępności

 

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Łomży
Wytwarzający informację: Grażyna Śmiarowska dnia: 2020-09-24 16:47
Upublicznienie: Radosław Jabłoński dnia: 2020-10-02 12:58:36
Ostatnia edycja: Radosław Jabłoński dnia: 2023-01-04 14:43:42

Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności