Sąd Rejonowy w Łomży

Konta bankowe

Dochody budżetowe: 
do wpłat: wpisów, opłat, grzywien, kosztów sądowych, itp. 

I Wydział Cywilny
NBP O/O Białystok    55 1010 0055 2943 0040 3900 0001 

II Wydział Karny
NBP O/O Białystok    28 1010 0055 2943 0040 3900 0002 

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
NBP O/O Białystok    98 1010 0055 2943 0040 3900 0003 

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
NBP O/O Białystok    71 1010 0055 2943 0040 3900 0004 

V Wydział Gospodarczy
NBP O/O Białystok    44 1010 0055 2943 0040 3900 0005 

VI Wydział Ksiąg Wieczystych
NBP O/O Białystok    17 1010 0055 2943 0040 3900 0006 

VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
NBP O/O Białystok    87 1010 0055 2943 0040 3900 0007

 

Sumy na zlecenie w PLN:
do wpłat zaliczek na postępowanie sądowe (zaliczki na biegłego, tłumacza, kuratora, zaliczki na koszty ogłoszeń w prasie, itp.), opłaty za wpis w Rejestrze Spadkowym
NBP O/O Białystok 70 1010 1049 0001 9813 9800 0000

 


Sumy depozytowe w PLN:
do wpłat depozytów, zabezpieczeń majątkowych, poręczeń
BGK Oddz. Białystok    55  1130 1017 0021 1001 6190 0004
 

Rachunki walutowe sum depozytowych w BGK Oddział Białystok:
USD     28 1130 1017 0021 1001 6190 0005
EUR     12 1130 1017 0021 1001 6190 0002
CHF     39 1130 1017 0021 1001 6190 0001
GBP     82 1130 1017 0021 1001 6190 0003


Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy  Postpenitencjarnej:
do  wpłat orzeczonych  nawiązek oraz świadczeń pieniężnych
BGK Oddział  Białystok    77 1130 1059 0017 3382 3720 0009
 

Rachunek ZFŚS:
NBP O/O Białystok    53 1010 1049 0001 9818 9110 0000
 

Wydatki budżetowe:
NBP O/O Białystok    83 1010 1049 0001 9822 3000 0000

W przypadku rozliczeń transgranicznych do numerów kont podanych powyżej należy dopisać kod według poniższego wzoru:

-    dla kont w NBP O/O Białystok

PL (numer wybranego konta) NBPLPLPW

-    dla kont w BGK Oddz. Białystok

PL (numer wybranego konta) GOSKPLPW


Przy przekazywaniu kwot na rachunki bankowe należy w treści wpisać sygnaturę akt sprawy, której wpłata dotyczy lub podać nazwę wydziału, do którego składany jest wniosek.

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Łomży
Wytwarzający informację: Edyta Piorunek dnia: 2014-09-16 00:00
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2008-09-22 09:48:21
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2016-11-03 13:37:11

Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności