Sąd Rejonowy w Łomży

Informator - Stop przemocy w rodzinie !

Załączniki

  1. Informator dla osób stosujących przemoc w rodzinie 2020 język polski (2020-07-22 11:40) - (pdf) - 1 MB
  2. Przekazanie baz teleadresowych organom samorządu terytorialnego język polski (2020-07-22 11:42) - (pdf) - 118 KB
  3. Ośrodki Pomocy Społecznej woj. podlaskie 2020 język polski (2020-07-22 11:41) - (pdf) - 348 KB
  4. Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie - woj. podlaskie 2020 język polski (2020-07-22 11:42) - (pdf) - 121 KB
  5. Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w 2020 r. język polski (2020-07-22 11:43) - (pdf) - 188 KB
  6. Wykaz placówek udzielających tymczasowego schronienia w woj. podlaskim język polski (2020-07-22 11:44) - (pdf) - 165 KB
  7. Rejestr Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa - woj.podlaskie 2020 język polski (2020-07-22 11:43) - (pdf) - 289 KB
  8. Baza teleadresowa NGO 2020 - przemoc w rodzinie język polski (2020-07-22 11:41) - (pdf) - 123 KB
  9. Zespoły Interdyscyplinarne - baza teleadresowa 2020 język polski (2020-07-22 11:44) - (xls) - 103 KB
  10. Ośrodki Interwencji Kryzysowej - woj.podlaskie 2020 r - baza teleadresowa język polski (2020-07-22 11:41) - (xls) - 48 KB
Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Łomży
Wytwarzający informację: Grażyna Śmiarowska dnia: 2020-07-22 11:38
Upublicznienie: Radosław Jabłoński dnia: 2020-07-22 11:46:16
Ostatnia edycja: Radosław Jabłoński dnia: 2020-07-22 11:51:19

Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności