Sąd Rejonowy w Łomży

Petycje

OGŁOSZENIE
 
W związku z tym, że do Sądu Rejonowego w Łomży od 26 stycznia 2017 r. wpływają kolejne petycje dotyczące tej samej sprawy tj. o udostępnienie materiałów informacyjnych dotyczących tematyki kredytów „walutowych” sędziom Sądu Rejonowego w Łomży  – w oparciu o art. 11 ust. 2 ustawy o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195 ze zm.) ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje dotyczące tego przedmiotu – na 1 miesiąc, licząc od dnia ogłoszenia.
 
Petycje jednostkowe
Petycje wielokrotne
Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Łomży
Wytwarzający informację: Janusz Brzóska dnia: 2017-04-04 08:00
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2017-04-04 08:02:04

Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności