Sąd Okręgowy w Łomży

Sprawozdania statystyczne za I półrocze 2021 roku

Zgodnie z § 122. 1. pkt 9. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2019.1141.) Sąd Okręgowy w Łomży udostępnia sprawozdania statystyczne dotyczące działalności sądu  sporządzone w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej.

Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Alicja Kowalczyk dnia: 2021-08-05 08:04
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2021-08-06 12:29:17
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2021-08-06 12:40:35

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Deklaracja dostępności