Sąd Okręgowy w Łomży

2022

Załączniki

  1. Bilans Sądu Rejonowego w Łomży na dzień 31.12.2022 język polski (2023-05-09 13:38) - (pdf) - 781 KB
  2. Informacja dodatkowa na dzień 31.12.2022 język polski (2023-05-09 13:39) - (pdf) - 302 KB
  3. Rachunek zysków i strat Sądu Rejonowego w Łomży na dzień 31.12.2022 język polski (2023-05-09 13:40) - (pdf) - 584 KB
  4. Zestawienie zmian w funduszu Sądu Rejonowego w Łomży na dzień 31.12.2022 język polski (2023-05-09 13:40) - (pdf) - 550 KB
Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Łomży
Wytwarzający informację: Grażyna Śmiarowska dnia: 2023-05-09 13:36
Upublicznienie: Ireneusz Wysakowicz dnia: 2023-05-09 13:41:05
Ostatnia edycja: Ireneusz Wysakowicz dnia: 2023-05-09 13:42:35

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Jak dojechać

Deklaracja dostępności