Sąd Okręgowy w Łomży

Ogłoszenie o obowiązku posiadania przez doradców restrukturyzacyjnych adresu do doręczeń elektr.

W związku z wydaniem przez Ministra Cyfryzacji w dniu 29 maja 2023 r. komunikatu w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych niezbędnych do doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej oraz udostępnienia w systemie teleinformatycznym punktu dostępu do usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego w ruchu transgranicznym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1077),  Departament Zawodów Prawniczych informuje, że od dnia 10 grudnia 2023 r. doradcy restrukturyzacyjni mają obowiązek posiadać adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 569). Adres ten doradcy restrukturyzacyjni powinni zgłosić Ministrowi Sprawiedliwości (kierując korespondencję na adres Departamentu Zawodów Prawniczych) w celu ujawnienia na liście osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1007).

Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Jan Leszczewski dnia: 2023-10-04 14:43
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2023-10-04 14:45:16

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Jak dojechać

Deklaracja dostępności