Sąd Okręgowy w Łomży

Informacja dla biegłych sądowych o obowiązku posiadania konta w portalu informacyjnym od 14.03.2024

W związku z opublikowaniem w Dzienniku Ustaw nr 1860 z dnia 13 września 2023 r. treści ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.  2023.1860) nowelizującej m. in. przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych – informuje    się, że z dniem 14 marca 2024 r. zgodnie z treścią przepisu wprowadzonego art. 157 § 1a ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych - biegły wpisany na listę biegłych sądowych ma obowiązek posiadania konta w portalu informacyjnym sądów powszechnych.

W związku z powyższym, w celu dopełnienia obowiązku, o którym mowa, to na biegłym spoczywa podjęcie niezbędnych czynności służących zarejestrowaniu konta w ww. portalu  https://portal.bialystok.sa.gov.pl  

Odnośnik do strony portalu informacyjnego znajduje się na stronie Sądu Okręgowego w Łomży www.lomza.so.gov.pl w sekcji: Załatw sprawę przez Internet/ Portal informacyjny

Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Dorota Staniurska dnia: 2024-03-04 12:55
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2024-03-04 13:01:56

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Jak dojechać

Deklaracja dostępności