Sąd Rejonowy w Łomży
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Ogłoszenie w sprawie 1 Ns 670/17

WEZWANIE


Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Cywilny w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie 1 Ns 670/17 z wniosku Gminy Łomża wzywa spadkobierców zmarłego Józefa Mierwińskiego do odbioru - w terminie 10 lat - depozytu w postaci kwoty 4.600,00 zł, wynikającego z postanowienia Sądu z dnia 14.11.2017 r. w sprawie I Ns 670/17 pouczając, iż po upływie tego terminu depozyt zostanie zlikwidowany na rzecz Skarbu Państwa.

Sedzia Sądu Rejonowego
Łukasz Wołkowicz

Wytwarzający informację: Edyta Piorunek dnia: 2018-01-15 10:03
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2018-01-15 10:05:58

Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
fax: 86 215 09 60
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960