Sąd Rejonowy w Łomży
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Ogłoszenie w sprawie I Ns 70/18

Sąd Rejonowy w Łomży I Wydział Cywilny w Łomży postanowieniem z dnia 27.03.2018 r. sygn. akt I Ns 70/18 zezwolił wnioskodawcy Sądowi Okręgowemu w Łomży na złożenie do depozytu sądowego kwoty 5207,79 zł z tytułu uposażenia rodzinnego należnego Helenie Orłowskiej c. Józefa i Heleny, zmarłej 20.01.2018 roku, z tym zastrzeżeniem, że wypłata wymienionej kwoty z depozytu sądowego ma nastąpić na rzecz uprawnionych, którzy prawomocnym orzeczeniem Sądu lub innym dokumentem wykażą swoje prawo do wierzytelności;
Sąd wzywa uprawnionych do odbioru depozytu Sądowego. Pouczając, że po upływie 3 lat od wezwania depozyt może ulec przepadkowi.

 

Sędzia Sądu Rejonowego
Łukasz Wołkowicz

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Łomży
Wytwarzający informację: Edyta Piorunek dnia: 2018-04-24 07:45
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2018-04-24 07:46:51
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2018-04-24 07:47:43

Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
fax: 86 215 09 60
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960