Sąd Rejonowy w Łomży
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Ogłoszenie w sprawie I Ns 660/12

W Sądzie Rejonowym w Łomży Wydziale Cywilnym w dniu 24.08.2012r. w sprawie I Ns 660/12 zapadło postanowienie o zezwoleniu Gminie Zbójna na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.218 zł /tysiąc dwieście osiemnaście złotych) tytułem odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość położoną w Zbójnej, oznaczoną numerem ewidencyjnym 822/1 o powierzchni 0,0068 ha, która nie posiada uregulowanego stanu prawnego. Kwota ma być wypłacona zgłaszającemu, który udowodni swoje prawa do wywłaszczonej nieruchomości.

Sąd wzywa uprawnionych do odbioru przedmiotowego depozytu w terminie 10 lat pod rygorem stwierdzenia jego likwidacji z mocy prawa wraz  z upływem tego okresu. 

Wytwarzający informację: Janusz Brzóska dnia: 2012-10-03 08:01
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2012-10-03 08:03:45
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2012-10-03 08:04:55

Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
fax: 86 215 09 60
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960