Sąd Rejonowy w Łomży
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Ogłoszenie w sprawie I Ns 276/13

              W Sądzie Rejonowym w Łomży I Wydziale Cywilnym dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie I Ns 276/13 zapadło postanowienie o zezwoleniu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 16,- zł (szesnaście złotych) tytułem odszkodowania ustalonego ostateczną decyzją znak GN-I.683.7.4.2012 z dnia 25.02.2013 r. Starosty Łomżyńskiego za nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Zbójna, jednostce ewidencyjnej Zbójna, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1070/1o powierzchni 0,0012 ha, przejętej z mocy prawa na własność Gminy Zbójna, w związku z decyzją Starosty Łomżyńskiego nr 2/2012 z dnia 17 sierpnia 2012 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie układu drogowego dróg gminnych na terenie miejscowości Zbójna ETAP II, dla której nie jest założona księga wieczysta – która to kwota ma być wydana osobie, która wylegitymuje się tytułem własności do wyżej wymienionej nieruchomości.

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Łomży
Wytwarzający informację: Mariusz Dmochowski dnia: 2013-05-15 15:14
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2013-05-15 15:16:22

Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
fax: 86 215 09 60
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960