Sąd Rejonowy w Łomży
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Komunikat w sprawie utworzenia Sądu Rejonowego w Grajewie

Sąd Rejonowy w Łomży informuje, że z dniem 31 grudnia 2014 roku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 listopada 2014 roku w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych ( Dziennik Urzędowy M.S. z dnia 28 listopada 2014 roku poz. 170 )

zostały zniesione następujące wydziały w Sądzie Rejonowym w Łomży:

  • VIII Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedziba w Grajewie
  • IX Zamiejscowy Wydział Karny z siedziba w Grajewie
  • X Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich z siedzibą w Grajewie
  • XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Grajewie

Od 01 stycznia 2015 roku na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 07 października 2014 roku w sprawie utworzenia niektórych sądów rejonowych ( Dz.U. z 16 października 2014r. poz. 1404 ) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 07 października 2014 roku w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych ( Dz.U. z dnia 16 października 2014r. poz. 1407 ) został utworzony Sąd Rejonowy w Grajewie.

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Łomży
Wytwarzający informację: Edyta Piorunek dnia: 2014-12-23 08:58
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2014-12-23 09:01:55
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2015-01-02 08:13:50
Przejście do archiwum: Sebastian Krupiński dnia: 2017-05-23 14:34:17

Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
fax: 86 215 09 60
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960