Sąd Rejonowy w Łomży
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Ogłoszenie w sprawie I Ns 178/16

W Sądzie Rejonowym w Łomży I Wydziale Cywilnym złożony został wykaz inwentarza po Irenie Kaszuba (Pesel - 401010072890) zmarłej w dniu 9 grudnia 2015 r. w Boguszycach, zamieszkałej ostatnio pod adresem -Boguszyce 33 gmina Łomża. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Łomży
Wytwarzający informację: Edyta Piorunek dnia: 2016-03-08 09:13
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2016-03-08 09:16:13
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2016-03-08 09:16:45

Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
fax: 86 215 09 60
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960