Sąd Rejonowy w Łomży
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Ogłoszenie w sprawie I Ns 235/16

W Sądzie Rejonowym w Łomży I Wydział Cywilny dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie I Ns 235/16 zapadło postanowienie zezwalające wnioskodawcy Powiatowi Łomżyńskiemu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 448,09 zł (czterysta czterdzieści osiem złotych dziewięć groszy) tytułem odszkodowania ustalonego na podstawie decyzji Starosty Łomżyńskiego z dnia 9 grudnia 2015 r. nr GN-1.683.2.16.2015 za wywłaszczoną nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym o nr ewidencyjnym 220/1 o pow. 0,00069 ha położoną w obrębie ewidencyjnym Siemień Nadrzeczny, gmina Łomża, na okres 10 lat, z tym zastrzeżeniem, że wypłata wymienionej kwoty z depozytu sądowego ma nastąpić na rzecz uprawnionych którzy prawomocnym orzeczeniem Sądu lub innym dokumentem wykażą swoje prawo do wierzytelności, w tym następstwo prawne po Tadeuszu Sierzputowskim i Stanisławie Sierzputowskim;
Sąd Rejonowy w Łomży wzywa uprawnionych wierzycieli do odebrania depozytu sądowego.

Wytwarzający informację: Edyta Piorunek dnia: 2016-06-03 15:29
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2016-06-03 15:31:04
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2016-06-03 15:31:14

Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
fax: 86 215 09 60
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960