Sąd Rejonowy w Łomży

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Łomży

I  Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Łomży
 ul. Polowa 1, 18-400 Łomża  

Wyszczególnienie

Telefon, e-mail

Dyżury kuratorów
w Sądzie

Numer pokoju urzędowania kuratora

Sekretariat
ZKSS:

Ewa Góralczyk

86 215 09 48
kuratorzy@lomza.sr.gov.pl

poniedziałek - piątek

7.30-15.30

118

Kierownik Zespołu KSS:
Agnieszka Jankowska

86 215 09 47
agnieszka.jankowska@lomza.sr.gov.pl

poniedziałek,
wtorek,
czwartek

8.00-15.00

117

 

Pion  Karny - wykonuje orzeczenia w sprawach karnych

Święcki Adam

86 215 09 43
adam.swiecki@lomza.sr.gov.pl

środa,
piątek

9.00-15.00

113

Kalinowska  Agnieszka

86 215 09 43
agnieszka.kalinowska@lomza.sr.gov.pl

wtorek,
czwartek

9.00-15.00

Guz Marzanna Barbara

86 215 09 46
marzanna.guz@lomza.sr.gov.pl

środa,
piątek

9.00-15.00

114

Monika Łazarczyk

86 215 09 46
monika.lazarczyk@lomza.sr.gov.pl

poniedziałek, czwartek

9.00-15.00

 

           Pion Rodzinny - wykonuje orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich

 Monika Rybicka

86 215 09 41    
monika.rybicka@lomza.sr.gov.pl

poniedziałek,
środa

9.00-15.00

111

Sienkiewicz - Waniewska Joanna

86 215 09 41 
joanna.sienkiewicz-waniewska@lomza.sr.gov.pl

wtorek,
czwartek

9.00-15.00

Anna Maria Langowska

86 215 09 42
anna.langowska@lomza.sr.gov.pl

poniedziałek, czwartek
9.00-15.00

112

Kalinowski Jarosław

86 215 09 42
jaroslaw.kalinowski@lomza.sr.gov.pl

wtorek,
piątek

9.00-15.00

Lul Kamil

86 215 09 49
kamil.lul@lomza.sr.gov.pl

poniedziałek, czwartek

9.00-15.00

119

Zyta Konert

86 215 09 49
zyta.konert@lomza.sr.gov.pl

środa,
piątek

9.00-15.00

 

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Łomży
Wytwarzający informację: Grażyna Śmiarowska dnia: 2008-09-22 09:10
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2008-09-22 09:12:22
Ostatnia edycja: Radosław Jabłoński dnia: 2024-03-15 12:22:16

Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności