Sąd Rejonowy w Łomży

Dostęp do informacji publicznej

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. nr 112 poz. 1198) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać.
Prawo dostępu do informacji publicznej jest jednakże ograniczone w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Dostęp do informacji publicznej podlega również ograniczeniu ze względu na ochronę danych osobowych osoby fizycznej oraz ochronę tajemnicy służbowej – art. 5 ustawy.
Podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej może zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej dodatkowym kosztom związanym ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku.
Informacje publiczne nie zamieszczone w niniejszym Biuletynie udostępniane są na wniosek osób zainteresowanych zgodnie z zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Łomży w sprawie dostępu do informacji publicznej w Sądzie Rejonowym.

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można przesłać:

Sąd Rejonowy w Łomży
ul.Polowa 1
18-400 Łomża
fax: 86 215-09-60
email: sr@lomza.sr.gov.pl

lub złożyć w Biurze Podawczym w siedzibie sądu.

Załączniki

  1. Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej (2016-11-24 15:07) - (doc)
  2. Regulacje prawne (2016-11-24 15:07) - (pdf) - 0,2MB
Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Łomży
Wytwarzający informację: Edyta Piorunek dnia: 2016-11-24 14:56
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2016-11-24 15:00:04
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2016-11-24 14:59:53

Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
fax: 86 215 09 60
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960