Sąd Okręgowy w Łomży
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Oferta pracy

Sąd Okręgowy w Łomży informuje, iż z dniem 01 kwietnia 2007 roku dysponuje 4 wolnymi etatami na stanowisko asystenta sędziego.

Kandydatem na w/w stanowisko może być osoba, która zdała egzamin sędziowski lub prokuratorski, spełnia wymogi formalne określone Ustawą z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) – dział IV rozdz. 4 art. 155, złoży niżej wymienione dokumenty:
- podanie, własnoręcznie napisany życiorys, odpis dyplomu ukończenia studiów, zaświadczenie lekarskie, zapytanie z Krajowego Rejestru Karnego, wszelkie opinie i rekomendacje, świadectwa pracy, zaświadczenie o ukończeniu studiów podyplomowych lub kursów przydatnych w wykonywaniu pracy na stanowisku asystenta sędziego, dwie fotografie
oraz podda się rozmowie kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez Prezesa Sądu Okręgowego.

Termin złożenia dokumentów – do dnia 2 lipca 2007 roku.

Kandydaci na w/w stanowisko mogą kontaktować się bezpośrednio lub telefonicznie (216-62-81 wew. 121) z p. Urszulą Czpak Kierownikiem Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Łomży.
Wytwarzający informację: dnia: 2007-03-15 14:00
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2007-03-15 14:01:49
Ostatnia edycja: dnia: 2007-06-20 15:22:32
Przejście do archiwum: dnia: 2007-07-05 15:00:31

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114