Sąd Okręgowy w Łomży
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Obwieszczenie o rozpoczęciu migracji ksiąg wieczystyc SR Giżycko

Obwieszczenie o rozpoczęciu migracji ksiąg wieczystych
W dniu 01 lutego 2008r w Sądzie Okręgowym w Łomży z siedzibą Ośrodka Migracyjnego w Łomży rozpoczyna się przenoszenie treści dotychczasowych ksiąg wieczystych znajdujących się we właściwości Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Giżycku do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym. Migracją zostaną objęte dotychczasowe księgi wieczyste prowadzone dla obszaru właściwości tego Sądu .


Łomża , 01.02.2008r


2008-02-01 Prezes Sądu Okręgowego
Dalia Szerment Szpurko

Data ,pieczęć i podpis Prezesa Sądu Okręgowego
Wytwarzający informację: dnia: 2008-02-05 09:14
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2008-02-05 09:15:33
Przejście do archiwum: dnia: 2008-09-11 22:31:28

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114