Sąd Okręgowy w Łomży
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Obwieszczenie o zakończeniu migracji ksiąg wieczystych Sądu Rejonowego w Płońsku

W dniu 24 kwietnia 2008r w Sądzie Okręgowym w Łomży z siedzibą Ośrodka Migracyjnego w Łomży zakończyło się przenoszenie treści 39.937 dotychczasowych ksiąg wieczystych znajdujących się we właściwości Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Płońsku do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym.
Łomża dnia 08.09.2008r
Wytwarzający informację: dnia: 2008-09-08 14:42
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2008-09-08 14:43:37
Przejście do archiwum: dnia: 2008-09-11 22:33:00

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114