Sąd Okręgowy w Łomży
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Łomży Nr A-021-4/09 dot. sprawy IIK 20/08.

Wytwarzający informację: dnia: 2009-02-24 09:49
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2009-02-24 09:50:08
Przejście do archiwum: dnia: 2010-02-22 08:01:45

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114