Sąd Okręgowy w Łomży
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Komunikat Prezesa Sądu w sprawie naboru na aplikację

Prezes Sądu Okręgowego w Łomży informuje osoby zainteresowane aplikacją sądową, że Minister Sprawiedliwości wyznaczył termin konkursu na aplikację sądową na dzień 29 czerwca 2005 roku i 4 lipca 2005 roku
Limit naboru na tę aplikację w skali kraju wynosi w tym roku 1074, zaś w odniesieniu do okręgu Sądu Okręgowego w Łomży 15.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 5IX 2002 roku w sprawie aplikacji sądowej i prokuratorskiej (Dz.U.Nr 154, poz.1283) zgłoszenie kandydatów na aplikantów przyjmuje Prezes Sądu Okręgowego w terminie do 31 maja 2005 roku.
Część pisemna konkursu na aplikację odbędzie się w dniu 29 czerwca 2005 roku o godzinie 10:00 w budynku tutejszego Sądu Okręgowego. Część ustna tego konkursu będzie miała miejsce w dniu 4 lipca od godziny 9:00.
Aplikacja rozpocznie się 1 X 2005.
Wytwarzający informację: dnia: 2005-03-14 12:40
Upublicznienie: dnia: 2005-03-14 12:41:39
Ostatnia edycja: dnia: 2005-06-14 10:41:03
Przejście do archiwum: dnia: 2005-08-03 07:44:34

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114