Sąd Okręgowy w Łomży
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Konkurs Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia "Prawa Dziecka Oczami Dzieci"

zaproszenie

Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia zaprasza dzieci i młodzież, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów do udziału w konkursie „Prawa Dziecka Oczami Dzieci", realizowanym w ramach akcji „Sędziowie Rodzinni Dzieciom" objętej honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej.

Ideę Stowarzyszenia Pro Familia, propagującą kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez edukację w zakresie praw dziecka, wspierają członkowie komitetu honorowego Konkursu:

Cezary Grabarczyk - Minister Sprawiedliwości,

Joanna Kluzik - Rostkowska - Minister Edukacji Narodowej,

Prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf - Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego,

Marek Michalak - Rzecznik Praw Dziecka,

Andrzej Seremet - Prokurator Generalny,

Prof. dr hab. Roman Hauser - Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa,

Anna Andrzejewska - Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. Konstytucyjnych Praw Rodziny

oraz

Janusz Stawiarski - Dyrektor Wydawnictwa Rodzina i Prawo.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w trzech odrębnych kategoriach wiekowych: 6-10 lat, 11-13 lat, powyżej 13 lat.

W ramach Konkursu dzieci powinny zostać zapoznane z podstawowymi zagadnieniami Konwencji o prawach dziecka i stworzyć prace plastyczne w aspekcie wybranego jednego lub kilku praw w niej zawartych.

Zaproponowana forma Konkursu wymaga od nauczycieli zapoznania dzieci z ich prawami, a poprzez zaangażowanie dzieci w przygotowanie samodzielnych prac plastycznych utrwala znajomość tych praw w świadomości dziecka.

Prace powinny być wykonane na papierze w formacie A3 przy wykorzystaniu następujących technik: rysunek, malarstwo lub kolaż (praca płaska).

Komisja konkursowa wyłoni spośród uczestników Konkursu 12 laureatów, po 4 w każdej z grup wiekowych.

W terminie ustalonym przez organizatora laureaci Konkursu wraz z opiekunem, nauczycielem zwiedzą Belweder, Pałac Prezydencki (planowane jest spotkanie z Małżonką Prezydenta RP Panią Anną Komorowską) oraz Centrum Nauki Kopernik, a w trakcie uroczystości otrzymają nagrody rzeczowe i dyplom.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem Konkursu. Prace konkursowe z formularzem zgłoszeniowym (zał. 1) oraz oświadczeniem (zał. 2) należy przesyłać w terminie do dnia 10 listopada 2014 r. (data wpływu pracy konkursowej do Organizatora) na adres:
Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia, ul. Rakowiecka 36,02-532 Warszawa
Wszystkie materiały dotyczące Konkursu znajdują się na stronie: www.sedziowierodzinni.pl 
Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować na adres: konkurs@sedziowierodzinni.pl

Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Sławomir Bagiński dnia: 2014-10-22 14:59
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2014-10-22 15:05:39

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114