Sąd Okręgowy w Łomży

Informacja o „Tygodniu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.

Informacja o „Tygodniu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.
Tydzień pomocy pokrzywdzonym przestępstwem

  Informacja  o „Tygodniu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. 


W dniach 22 luty – 27 luty  2016 roku Ministerstwo Sprawiedliwości po raz czternasty   organizuje „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.  

Dyżury specjalistów podczas tegorocznego Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw będą odbywały się w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem utworzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach realizacji postanowienia Decyzji Ramowej Rady Unii Europejskiej 2001/220/WSiSW z dnia 15 marca 2001 r., oraz m.in. Zaleceń Rady Europy z 1985 r. Nr R (85)11 w sprawie pozycji ofiary w prawie karny i Zaleceń Nr R (85)21 w sprawie zapobiegania wiktymizacji i pomocy dla ofiar przestępstw.

Ministerstwo Sprawiedliwości zawarło w dniu 1 sierpnia 2008 roku z Komisją Europejską umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw.

Podstawowym ogniwem Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw są Ośrodki Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem (OPOPP) działające na terenie całego kraju. Obecnie funkcjonuje 16 Ośrodków Pomocy.

Ośrodek zapewnia wsparcie w uzyskaniu bezpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej, socjalnej i innych świadczeń osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

 W tym celu podejmuje działania mające służyć nawiązaniu współpracy z innymi podmiotami realizującymi zadania związane z pomocą osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Więcej informacji na temat praw osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań podejmowanych w kraju na ich rzecz znajduje się na stronie www.pokrzywdzeni.gov.pl

 

Najbliższy ośrodek pomocy to:

OPOPP Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat" 16-400 Suwałki

W ramach Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem funkcjonują 9 punktów wsparcia:

 1. Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT
  16–400 Suwałki, ul. Noniewicza 91
  tel./fax 87 565 02 58
  e-mail: pokrzywdzeni@pryzmat.org.pl
  www.pryzmat.org.pl

  Godziny dyżurów specjalistów:

  Doradca ds. osób pokrzywdzonych: poniedziałek –12.00-20.00, wtorek - piątek: 08.00 – 18.00

  Psycholog - czwartek: 16.00-20.00, piątek 13.00-17.00,

  Prawnik - poniedziałek: 15.30-19.30, wtorek i środka: 08.00-12.00

  Mediator - pomoc udzielana będzie po wcześniejszym umówieniu się.

  Prawnik i psycholog przyjmować będą również w soboty, po wcześniejszym umówieniu się.
   
 1. FILIA W AUGUSTOWIE
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie
  16-300 Augustów, ul. Wojska Polskiego 1
  tel. 87 644 54 30

  Godziny dyżurów specjalistów:

  Psycholog - poniedziałek 10.00-18.00

  Prawnik - poniedziałek 08.00-15.00
 1. FILIA W SEJNACH
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach
  16-500 Sejny, ul. Piłsudskiego 34
  tel. 87 517 34 15

  Godziny dyżurów specjalistów:

  Psycholog - czwartek 08.00-12.00

  Prawnik - czwartek 08.00-12.00
 1. FILIA W BIAŁYMSTOKU
  Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych
  15-082 Białystok, ul. Świętojańska 22, lok. 1
  tel./fax. 85 732 82 20
  e-mail: centrum@um.bialystok.pl

  Godziny dyżurów specjalistów:

  Psycholog - wtorek: 15.00-18.00  środa: 13.00-18.00

  Prawnik - wtorek i środa: 13.00-17.00 
 1. FILIA W SOKÓŁCE
  Gminny Punkt Pomocy Rodzinie w Sokółce
  16-100 Sokółka, ul. Plac Kościuszki 26
  tel. 784 750 896

  Godziny dyżurów specjalistów:

  Psycholog - poniedziałek: 16.00-20.00

  Prawnik - czwartek: 14.00-18.00
 1. FILIA W ŁOMŻY
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  18-400 Łomża, ul. Dworna 23b
  tel: 86 216 42 60, 883 240 678
  e-mail: poczta@mopslomza.pl   pokrzywdzeni@pryzmat.org.pl

  Godziny dyżurów specjalistów:

  Psycholog - wtorek: 14.00–18.00, czwartek: 14.00–18.00

  Prawnik - wtorek: 14.00–18.00, czwartek: 14.00–18.00
 1. FILIA W KOLNIE
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie
  18-500 Kolno, ul. Sienkiewicza 5
  Tel. 86 278 26 31

  Godziny dyżurów specjalistów:

  Psycholog - piątek: 12.00-16.00

  Prawnik - piątek 12.00-16.00
 1. FILIA W ZAMBROWIE
  Stowarzyszenie Klubu Abstynenta „Ostoja”
  18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3
  Tel. 86 271 00 72

  Godziny dyżurów specjalistów:

  Psycholog - poniedziałek 08.30-18.00

  Prawnik - środa 14.00-18.00
 1. FILIA W HAJNÓWCE
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce
  17-200 Hajnówka, ul. 11 Listopada 24
  tel. 85 682 20 11
  e-mail: mops-hajnowka@home.pl

  Godziny dyżurów specjalistów:

  Psycholog - wtorek: 15.00-19.00

  Prawnik - wtorek: 12.00-17.00, czwartek: 13.00-17.00
 •  Ośrodek zapewnia nieodpłatnie:
  • pomoc prawną,
  • pomoc psychologiczną,
  • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów przez mediację,
  • pomoc tłumacza języka migowego,
  • pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz wyrobów medycznych, niezbędnych w procesie leczniczym,
  • pokrywanie kosztów zakupu żywności lub bonów żywnościowych,
  • pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości
   i higieny osobistej,
  • pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia,
  • finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny,
  • pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą
   i zawodową, także na zasadach indywidualnego kształcenia,
  • pokrywanie kosztów szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe,
  • finansowanie kosztów wyjazdów zorganizowanych dla małoletnich,
  • finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń
   i regulowaniem spraw związanych z uzyskiwaniem pomocy,
  • pomoc opiekuna pokrzywdzonego.


Jednocześnie przypominamy, iż Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w województwie podlaskim udziela pomocy ofiarom przestępstw przez cały rok!

W razie pytań podajemy do dyspozycji numer telefonu 87 565 02 58 oraz adresem mailowym aneta.bernatowicz@pryzmat.org.pl

W budynkach: Sądu Okręgowego w Łomży i sądach rejonowych będą wyłożone ulotki informacyjne.

Więcej informacji na temat praw osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań podejmowanych w kraju na ich rzecz znajduje się na stronie www.pokrzywdzeni.gov.pl

Dodatkowo od 4 stycznia 2011 roku został uruchomiony telefon interwencyjno – informacyjny dla osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie w ramach ogólnopolskiego pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie "Niebieska linia" - nr tel. 22 668-70-00.

678

Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Janusz Brzóska dnia: 2016-02-08 09:54
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2016-02-08 10:04:37
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2016-02-19 10:58:56

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114