Sąd Okręgowy w Łomży

Udostępnianie akt do celów naukowych

Informacja dla osób przeprowadzających badania naukowe, studentów i innych osób przygotowujących pracę dyplomową lub wykonywujące inne badania.


Aby uzyskać zgodę na udostępnienie do wglądu akt sądowych/repertoriów/rejestrów Sądu Okręgowego w Łomży należy złożyć wypełniony i czytelnie podpisany wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Łomży (zgodnie z formularzem udostępnionym w linku poniżej), w których wnioskodawca uzasadnia konieczność otrzymania dostępu do wnioskowanych sądowych/repertoriów/rejestrów oraz wskazuje konkretne sygnatury akt spraw lub kategorie spraw (powołując się na artykuły kodeksów).

Niezbędne jest także czytelne podpisanie dołączonych do wniosku (zgody na przetwarzanie przez Sąd Okręgowy w Łomży danych osobowych wnioskodawcy wraz z klauzulą informacyjną oraz oświadczenia związanego z przetwarzaniem udostępnionych w związku z badaniami naukowymi danych osobowych), zgodnych z przepisami Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Należy nadto załączyć aktualne zaświadczenie z uczelni lub innej uprawnionej instytucji, potwierdzające fakt przygotowywania pracy naukowo – badawczej, dyplomowej, itp.

 


Załączniki

  1. Wniosek o udostępnienie akt do celów naukowych, badawczych język polski (2019-11-28 15:41) - (docx) - 35 KB
Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Jan Leszczewski dnia: 2019-11-28 15:36
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2019-11-28 15:41:45

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Jak dojechać

Deklaracja dostępności