Sąd Okręgowy w Łomży

Legalizacja dokumentów

Informacje ogólne

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2002 r. (t.j. Dz.U.2014.1657 z póź.zm.) w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych, uwierzytelniania dokumentów sądowych dotyczących Sądu Okręgowego w Łomży oraz sądów rejonowych w okręgu,  jak również dokumentów potwierdzonych przez notariuszy z okręgu Sądu Okręgowego w Łomży przeznaczonych do użytku za granicą, dokonuje Prezes i Wiceprezes Sądu Okręgowego w Łomży.

 

Za wyżej wymienione czynności, w świetle przepisów Ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej za każde poświadczenie podpisu notariusza/sędziego/urzędnika na dokumencie należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 26 zł. - płatną na konto Urzędu Miejskiego w Łomży:

Urząd Miejski w Łomży

ul. Stary Rynek 14

18-400 Łomża

Numer rachunku, na który należy dokonywać wpłaty znajduje się na stronie Urzędu Miejskiego w Łomży
lub gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w  Łomży, ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża.

UWAGA:
W przypadku przelewów elektronicznych, potwierdzenie opłaty winno zawierać informację,
iż operacja finansowa została zrealizowana.

Wymagane dokumenty:             

·         wniosek o legalizację dokumentów,

·         oryginały dokumentów do uwierzytelnienia,

·         oryginały potwierdzeń dokonania opłaty skarbowej*

 

     Uwierzytelnienia dokumentów można dokonać:

§  osobiście w Sądzie Okręgowym w Łomży – w godzinach pracy sądu,

§   listownie, dołączając wymagane dokumenty na adres:

Prezes Sądu Okręgowego w Łomży

ul. Dworna 16

18-400 Łomża

Zalegalizowane dokumenty wysyłane są na wskazany adres korespondencyjny, za pośrednictwem Poczty Polskiej - listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

* na wniosek sąd zwraca oryginał dowodu opłaty skarbowej, pozostawiając w aktach uwierzytelnioną kopię.

Załączniki

  1. Wzór wniosku język polski (2021-04-15 12:55) - (docx) - 17 KB
Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Dorota Staniurska dnia: 2021-04-15 12:48
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2021-04-15 12:50:59
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2022-04-28 09:34:19

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Jak dojechać

Deklaracja dostępności